For English please scroll down

Ook humanitaire (NGO) tarieven komen nu in aanmerking voor blue credits – Humanitarian NGO fares now eligible for blue credits too

NU OOK BLUE CREDITS SPAREN OP NGO TICKETS!

Bluebiz is hét loyaliteitsprogramma voor zakelijk reizen. Met een breed pakket aan voordelen brengt bluebiz zakelijk reizen naar een hoger niveau. Spaar blue credits en wissel ze eenvoudig in voor een ticket of vluchtgerelateerde diensten zoals een extra comfortabele stoel, upgrades, een gratis naamswijziging, lounge toegang en nog veel meer. Ga voor extra informatie naar bluebiz.com. Natuurlijk helpen we je graag bij het aanmelden.

Iedere organisatie die gebruik wenst te maken van de KLM NGO-tarieven dient sinds 2022 een bluebiz account te hebben. Helaas kon je vervolgens geen blue credits sparen omdat deze speciale tarieven waren uitgesloten van het bluebiz programma, ze bieden tenslotte al heel veel voordelen. Ondersteund door HumanitAir biedt het bluebiz programma nu een nieuw voordeel: het sparen van blue credits op NGO tarieven.

KLM toont hiermee hun waardering voor de humanitaire gemeenschap en beloont organisaties die gemachtigd zijn om gebruik te maken van deze speciale NGO tarieven met een extra voordeel. Dit betekent concreet dat je vanaf nu automatisch meer blue credits gaat sparen!

—————————————————

NOW ALSO SAVE BLUE CREDITS ON NGO TICKETS!

Bluebiz is the loyalty program for business travel. With a wide range of benefits, bluebiz takes business travel to the next level. Save blue credits and easily redeem them fora ticket or flight-related services such as extra comfortable seats, upgrades, a free name change, lounge access and much more. For additional information, go to bluebiz.com. Of course we are happy to assist you with signing up for bluebiz.

Every organization wishing to use KLM NGO fares has been required to have a bluebiz account since 2022, Unfortunately, you could not save blue credits because these special fares were excluded from the bluebiz program. After all, they already offer a lot of benefits. Supported by HumanitAir, the Bluebiz program now offers a new benefit: saving blue credits on NGO fares!

KLM is thus showing their appreciation for the humanitarian community and rewarding organizations that are authorized to use these special NGO fares with an extra benefit. Specifically, this means that from now on you will automatically start saving more blue credits!